Libet partnerem SARP

W ubiegłym roku firma Libet została oficjalnym partnerem Stowarzyszenia Architektów Polskich. Podpisanie umowy o partnerstwie zobowiązuje oba pomioty do podejmowania wspólnych inicjatyw oraz działania na rzecz poprawy jakości architektury i jej…