Redakcja

ZESPÓŁ REDAKCYJNY: redakcja@grupadobrydom.pl
DYREKTOR BIURA REKLAMY: reklama@grupadobrydompl
WYDAWCA: WYDAWNICTWO DOBRY DOM 
35-302 Rzeszów,
ul. Wrzesława Romańczuka 6
tel.: (17) 852 52 20
e-mail: wydawnictwo@grupadobrydom.pl