Kamienne drzwi

Drzwi wykończone marmurem, trawertynem czy porfirem to marzenie właści-cieli wielu eleganckich domów i apartamentów. Marzenie, które długo czekało na spełnienie. Osiągnięcie efektu kamiennych drzwi stało się możliwe dzięki kooperacji…