Redakcja

REDAKTOR NACZELNA: Dominika Wiewiórska
REDAKTOR PROWADZĄCA: Joanna Kelman
ZESPÓŁ REDAKCYJNY: Joanna Lubiniecka
Agnieszka Rejment
Agata Schiffer
DYREKTOR BIURA REKLAMY: Krzysztof Babiarz
DYREKTOR DS. KOORDYNACJI: Dorota Prokopiak
ASYSTENT DS. MARKETINGU: Małgorzata Lomper
KOLPORTAŻ: Mirosław Trawka
OPRACOWANIE GRAFICZNE: Grzegorz Piwko
Rafał Koziarz
Marek Koszuta
Katarzyna Nazimek
DZIAŁ IT: Anna Zimych
WYDAWCA: DOBRY DOM Sp. z o.o. Sp. Komandytowa
35-302 Rzeszów,
ul. Litewska 10
tel.: (17) 852 52 20
e-mail: wydawnictwo@grupadobrydom.pl